Strona Centrum ORIGAMI

Dla firmy  Centrum Integracji Sensorycznej i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ORIGAMI z Chodzieży przygotowaliśmy stronę internetową, zdjęcia oraz dodaliśmy profil firmy do Map Google.