Strona internetowa SPZOZ Izabelin

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie k. Warszawy przygotowaliśmy stronę internetową. Stronę cały czas aktualizujemy zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. Przygotowujemy informacje o badaniach i wydarzeniach w Ośrodku Zdrowia.